Нашият Свети Валентин!

Въпреки в такова време, ние решихме че ще се докоснем, без всъщност да се докосваме. Винаги сме прекарважли Свети Валентин така, че да се създаде усещане за огромна топлота и обич сред учениците. Много не успяха да станат свидетели на това, което сътвориха хората от съвета, както и завъшващите, но се съгласиха да помогнат. Как? Всеки доброволец написа по няколко пожелания от сърце с целта да ги раздадем на малки и големи. За да се запазят традициите, те не трябва да се прекъсват. Е, ние нямаме намерение да прекъсваме нашите. В каквото и положение да се намираме, ние оставаме заедно, дори от далеч. Пазим се в сърцата си и се крием зад усмивките на осмокласниците. Ние сме Езикова.